Зведена характеристика завдань екзаменаційного білету

№ зав-дання

Зміст (характер) завдання

Рівень засвоєння основних елементів навчального курсу, який призначено оцінити по результатах виконання завдання

Мета, що ставиться при виконанні завдання перед студентом

Вимоги до відповіді студента

Критерії оцінювання відповіді

1

Визначити справедливість або ж хибність запропонованих тверджень

Репродуктивний

Продемонстру-вати загальний рівень розуміння змісту базових понять та категорій курсу “Операційний менеджмент”

По кожному з п’яти запропонованих тверджень слід надати однозначну відповідь “так” або “ні”, та стислу аргументацію (1-2 фра-зи) стосовно того, чому студент дотримується саме такої думки

? відмінний рівень (10 балів) – всі п’ять наданих відповідей є правильними;

? задовільний рівень (5 балів) – з п’яти наданих відповідей три або чотири є правильними;

? незадовільний рівень (0 балів) – в наданих відповідях налічується лише до двох правильних

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru