Зведена характеристика завдань екзаменаційного білету

4

Теоретичне питання агрегованого, узагальненого характеру

Репродуктивний

Продемонстру-вати загальний рівень володіння матеріалом по певному блоку (тема, розділ) нормативного матеріалу курсу

На це питання студент має надати розгорнуту, глибоку, сутнісну відповідь, яка має заторкати і суміжні блоки курсу і матеріал інших дисциплін. Обсяг відповіді – в межах однієї сторінки

? відмінному рівню (10 балів) відповідає: виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного мате-ріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програ-мою; уміння використовувати їх для вирішення типових проблем операцій-ного менеджменту; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладі й використанні навчально-програмного матеріалу як по сформульованому питанню, так і по суміжних блоках курсу (теми, розділи) та по споріднених дисциплінах;

?

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru