Планування

Планування є процесом визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.
Специфічні принципи планування:
1. Вибір та обґрунтування цілей, кінцевої мети та результатів діяльності підприємства. До основних цілей відносять: господарсько-економічні, виробничо-технічні, науково-технічні, соціальні, екологічні.
2. Принцип системності. Передбачає, щоб планування охоплювало всі сфери на підприємстві.
3. Принцип безперервності. Це підтримання безперервної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування.
4. Оптимальність використання ресурсів. Використання ресурсів має орієнтуватись на потреби, умови та кон’юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, повну реалізацію резервів.
5. Принцип адекватності системи планування. Організація процесу планування підлягає постійному перегляду і застосуванню нових методів.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru