Класифікація витрат

Критерій

Вид затрат

Приклад

По відношен-ню до вироб-ничого проце-су

Виробничі – витрати, що безпосередньо пов’язані з виробництвом проду-кції

Витрати праці, матеріалів, виробничі накладні витрати

Невиробничі – витрати, які не входять до собіва-ртості товарно-матері-альних запасів

Витрати на рекламу, на наукові дослідження

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru