Класифікація витрат

Критерій

Вид затрат

Приклад

За способом віднесення на собівартість

Прямі – витрати, які безпосередньо відносять на конкретний вид продукції або підрозділ

Витрати на робочу силу і матеріали, транспортні витрати, на утримання виробничих приміщень, на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб, оренда, на утримання основ-них засобів і поточний ремонт, інші виробничі витрати

Накладні (опосередко-вані) – витрати, що не-можливо віднести на конкретний вид продук-ції, але вони необхідні для її виробництва і реалізації

Витрати на утримання управлінсь-кого персоналу, на утримання адмі-ністративних приміщень, податкові та страхові виплати, витрати на від-рядження

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru