Фінансові витрати

Фінансові витрати – витрати на відсотки (за користування кредитами, за випущеними облігаціями, за оренду тощо), інші витрати підприємства, пов’язані з залученням позикового капіталу.
Інші витрати – витрати, що виникають під час звичайної діяльності, але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції:
- собівартість реалізованих фінансових інвестицій;
- собівартість реалізованих майнових комплексів;
- втрати від неопераційних курсових різниць;
- суми уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
- витрати на ліквідацію необоротних активів;
- залишкова вартість ліквідованих необоротних активів;
- інші витрати звичайної діяльності.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru