Бухгалтерський облік

Отже, в процесі ведення бухгалтерського обліку одержується узагальнююча інформація про стан господарювання; про стан взаєморозрахунків підприємства з іншими підприємствами га на їх підставі визначаються результати господарювання; надається користувачам для прийняття рішень повна, правдива та неупереджена інформація про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Методи управлінського обліку – це способи, за допомогою яких ведеться облік.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru