Зведена характеристика завдань екзаменаційного білету

- відмінному рівню (10 балів) відповідає: виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу курсу «Операційний менеджмент» та споріднених дис-циплін; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програ-мою; уміння здійснювати як аналіз, так і синтез базових положень всього комплексу економічних та управ-лінських дисциплін, що вивчалися; виявлення творчих здібностей у розумінні та викладенні матеріалу по сформульованому питанню;

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru