Зведена характеристика завдань екзаменаційного білету

- задовільному рівню (5 балів) відповідає: виявлення посереднього знання основного програмного матеріа-лу; викладення у своїй відповіді виключно нормативного матеріалу дис-ципліни, механічно засвоєного з лекційного курсу або ж з підручників без якихось проявів самостійності щодо його опрацювання; відсутність творчого підходу до розуміння та викладення матеріалу;

- незадовільному рівню (0 балів) відповідає: виявлення неспроможності студента до творчого опрацювання запропонованого теоретичного питання

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru