Зведена характеристика завдань екзаменаційного білету

8

Аналітико-розрахункова задача

Аналітико-прикладний

Продемонстру-вати вміння та навички аналізувати надані вихідні дані для з’ясування ступеню їхньої достатньості для розв’язку задачі та здійснювати необхідні розрахунки для обгрунтування вибору управлінського рішення в сфері операційного менеджменту

Логічно, послідовно викласти весь хід розв’язку задачі; надати відповідь (рішення), що отримане в результаті розв’язку; за бажанням студента – надати коментарі до умов задачі; до ходу розв’язку; до відповіді тощо. Обсяг відповіді по цьому завданню не має перевищувати однієї сторінки

? відмінному рівню (10 балів) відповідає правильне розв’язання задачі з повним викладенням ходу її розв’язку та глибокою обгрунтованістю відповіді за результатами розрахунків;

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru