Проведення іспиту

До сесії не допускаються студенти, які не виконали обов’язкових завдань, про що свідчать результати проміжного контролю. Недопуск студентів до іспиту здійснюється наказом ректора університету за рішенням кафедри та поданням декана факультету. Недопуск студента до екзаменаційної сесії вважається академічною заборгованістю. Академічною заборгованістю також вважається неявка студента на іспит за розкладом.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru