Перевірка екзаменаційних робіт

Перевірка екзаменаційних робіт здійснюється екзаменатором; в разі необхідності допомогу йому в перевірці робіт може надавати група перевіряючих, до складу якої залучаються представники навчально-допоміжного персоналу кафедри. Кількість та склад групи перевіряючих визначається заздалегідь та затверджується рішенням кафедри.
Перевіряючий викладач несе повну відповідальність за якість перевірки та об’єктивність оцінки, згідно критерію та встановленої оцінювальної шкали, що надалі переводиться в чотирьохбальну оцінку.
Одержані студентами позитивні оцінки виставляються в екзаменаційну відомість та залікові книжки. Після закінчення цієї роботи для всієї академічної групи екзаменатор повертає залікові книжки студентам, а єкзаменаційні відомості – в деканат.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru