Перелік питань, що виносяться на іспит

1. Організація та планування підготовки виробництва нової продукції.
2. Управління перетвореннями операційної системи при впровадженні нових технологій.
3. Управління перетвореннями операційної системи при впровадженні нових форм та методів організації виробництва та праці.
4. Мета та завдання діяльності операційного менеджера.
5. Зміст, характер та специфічні риси праці операційного менеджера.
Типові задачі, що виносяться на іспит
7-9 завдання екзаменаційного білету сформульовані, виходячи з переліку типових задач, що наводиться нижче; розв’язок усі типів задач, що виносяться на іспит, здійснювався на практичних заняттях з дисципліни протягом семестру.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru