Критерії оцінювання відповідей

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-баловою системою з подальшим переведенням у традиційну 5-бальну систему. В екзаменаційні відомості виставляються підсумки за 100-бальною і 5-бальною системами, у залікові книжки – лише за 5-бальною системою.
Кожна відповідь на питання оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. Переведення даних 100-бальної системи на 5-бальну систему з відповідей на 10 запитань здійснюється наступним чином:
Оцінка “задовільно” – 50-60 балів.
Оцінка “добре” – 65-80 балів;
Оцінка “відмінно” – 85-100 балів.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru