10

Теоретичне питання проблемного, творчого характеру

Інноваційно-креативний

Продемонстру-вати спроможність самостійно, творчо, з елементами певної новизни формулювати власну точку зору на поставлену проблему теоретичного характеру

На це питання студент має надати оригінальну, творчу, самостійну відповідь, що віддзеркалює його здатності до аналізу та сінтезу та засвідчує рівень його загальної, спеціальної, теоретичної та практичної підготовки. Обсяг відповіді – в межах однієї сторінки

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru