2 завдання – Відкритий тест.

Це завдання включає п’ять пунктів, кожен з яких являє собою розпочату, але не завершену фразу. Завдання студента полягає в тому, щоб правильно завершивши це твердження, надати стислу, але змістовну відповідь на фактично поставлене, але не сформульоване у запитальній формі питання (обсяг відповіді по кожному з п’яти пунктів тесту не повинен перевищувати 2–3 речення). Основна мета, що переслідується при перевірці відповіді по пунктах цього завдання – оцінити конкретний рівень володіння студентом нормативним матеріалом курсу “Операційний менеджмент”; таким чином, основна мета, що її має досягти студент при виконанні цього завдання – продемонструвати свій рівень знання навчального матеріалу відповідно до нормативної програми курсу.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru