10 завдання – Теоретичне питання (проблемного, творчого характеру)

Підготовка відповіді на це питання буде вимагати від студента високого рівня самостійності; володіння не тільки нормативним, але і сучасним проблемним матеріалом як щодо сфери суто операційного менеджменту, так і щодо усього комплексу дисциплін, що вивчалися студентом протягом всього періоду навчання в університеті; всебічного, систематичного та глибокого знання програмного матеріал, засвоєного як по основній так і по додатковій навчальній, науковій, монографічній, періодичній літературі; здатностей здійснювати як аналіз, так і синтез усієї сукупності надбаних знань задля підготовки гідної відповіді на поставлене проблемне питання.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru