Зведена характеристика завдань екзаменаційного білету

3

Теоретичне питання деталізованого, конкретного характеру

Репродуктивний

Продемонстру-вати конкретний рівень володіння матеріалом по окремому питанню певної теми курсу

На це питання студент має надати повну, деталізовану відповідь, що розкриває сутність питання. Обсяг відповіді – від половини до цілої сторінки

? відмінному рівню (10 балів) відповідає: виявлення системного і глибокого знання програмного матеріалу; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими про-грамою; уміння правильно вико-ристовувати їх для вирішення типових проблем операційного менеджменту;

?

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru