7-9 завдання – Аналітико-розрахункові задачі

Основна мета, що переслідується при перевірці розв’язаних задач – оцінити рівень володіння студентом нормативним матеріалом курсу та спроможності до його використання в типових практичних ситуаціях, а також, оцінити рівень вмінь та навичок студента здійснювати техніко-економічні розрахунки щодо обгрунтування вибору рішень, що мають прийматися в типових для сфери управління операційною діяльністю ситуаціях; таким чином – основна мета, що її має досягти студент при виконанні цих завдань – продемонструвати набуті вміння та навички аналізувати наданий матеріал та здійснювати необхідні розрахунки задля обгрунтування вибору управлінських рішень в сфері операційного менеджменту.

  • Последние публикации

  • Реклама:
     Рейтинг@Mail.ru